= სიახლეები =
კლასტერული ანალიზის ევროპულ სამდივნოსთან სიღრმისეული შეფასების წარმატებული ინტერვიუს შემდეგ PMAG კლასტერს გადაეცა „ბრინჯაოს ნიშანი“ - "Cluster Excellence for Striving for Cluster Excellence". PMAG კლასტერი შეფასტა კლასტერის მენეჯერის ინტერვიუს საფუძველზე, რომელიც ჩატარდა ESCA-ს მიუკერძოებელი ექსპერტის მიერ. ინტერვიუ მოიცავდა 36 ინდიკატორს კლასტერის სტრუქტურის, კლასტერის მენეჯმენტისა და კლასტერის მმართველობის, კლასტერის მენეჯმენტის დაფინანსები
PMAG კლასტერის წევრებმა მონაწილეობა მიიღეს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტისა და USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ორგანიზებით საჯარო და კერძო სექტორებს შორის გამართულ დიალოგში თემაზე - „მსუბუქი მრეწველობის განვითარების გამოწვევები და პერსპექტივები საქართველოში: „ავეჯის და შესაფუთი მასალების წარმოება“. სასტუმრო „სტამბაში“ გამართულ შეხვედრაზე, მსუბუქი მრეწველობის სექტორში არსებული გამოწვევებისა და მათი გადაჭრი
საქართველოს შესაფუთი მასალების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ზაზა მჭედლიშვილმა და შ.პ.ს იმერეთის აგროზონის დირექტორმა, არჩილ ბუკიამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს. მემორანდუმი მიზნად ისახავს შესაფუთი მასალების მწარმოებლებსა და სასათბურე მეურნეობის სექტორში მოქმედ კომპანიებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას, ერთობლივი კროს-კლასტერული პროექტების განხორციელებას და სასათბურე შესაფუთი მასალების წარმოებაში თანამედროვე
გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება PMAG კლასტერის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. ჩვენს კომპანიებთან ერთად ვცდილობთ შევაფასოთ, გავაანალიზოთ და დავნერგოთ ის მნიშვნელოვანი სტანდარტები, რომელიც გარემოს დაცვის პოლიტიკას უკავშირდება.
PMAG კლასტერისთვის დარგთაშორისი თანამშრომლობა სტრატეგიული განვითარების ნაწილია. შესაბამისად, აქტიურად ვქმნით და ვინარჩუნებთ კავშირებს.
ინტეგრირებული შეფუთვების ერთ-ერთი წამყვანი მომწოდებელი MULTIVAC შემფუთველთა კლასტერის საპატიო წევრი გახდა.