= სიახლეები =
შემფუთველთა კლასტერს იმერეთიდან ახალი კომპანია - „ფერეთა“ შემოუერთდა. კომპანია „ფერეთა“ 2017 წელს ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფერეთაში დაფუძნდა და უკვე სამი წელია, რაც სხვადასხვა სახის ტყემალს, აჯიკასა და სანელებლებს აწარმოებს.
შპს ნატურალ+ 10 წელზე მეტია რაც ოპერირებდა ბაზარზე და წარმატებით ფუნქციონირებდა.
2021 წლის 20 მაისს PMAG კლასტერმა და საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციამ თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს.
შპს გამა დაარსდა 2018 წელს, კომპანიის მიზანს წარმოადგენს საკანცელარიო საქონლისა და სათამაშოების წარმოება.
PMAG შემფუთველთა კლასტერი აერთიანებს შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვის ნებისმიერ რგოლში მოქმედ ორგანიზაციას, მათ შორის შეფუთვების ინდუსტრიულ მომხმარებლებს, შესაბამისად, PMAG მოხარულია, რომ კიდევ ერთი წევრი კომპანია ეკოვუდი შემოუერთდა თბილისიდან.
კლასტერული ანალიზის ევროპულ სამდივნოსთან სიღრმისეული შეფასების წარმატებული ინტერვიუს შემდეგ PMAG კლასტერს გადაეცა „ბრინჯაოს ნიშანი“ - "Cluster Excellence for Striving for Cluster Excellence". PMAG კლასტერი შეფასტა კლასტერის მენეჯერის ინტერვიუს საფუძველზე, რომელიც ჩატარდა ESCA-ს მიუკერძოებელი ექსპერტის მიერ. ინტერვიუ მოიცავდა 36 ინდიკატორს კლასტერის სტრუქტურის, კლასტერის მენეჯმენტისა და კლასტერის მმართველობის, კლასტერის მენეჯმენტის დაფინანსები