= სიახლეები =
საზოგადოებრივი კოლეჯი - ფანასკერტელი PMAG-ის წევრი გახდა შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი 1992 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ ეტაპზე კოლეჯი თბილისსა და თელავში წარმოდგენილი მრავალპროფილური, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომლის მისიას, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიცური კადრის მომზადება წარმოადგენს შემდეგ სფეროებში: ბიზნესის ადმინისტრირება და სამართალი; ჯანდაცვა; ინფორმაციისა და კომუნიკაციების ტ
PMAG შემფუთველთა კლასტერი აერთიანებს შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვის ნებისმიერ რგოლში მოქმედ ორგანიზაციას, მათ შორის შეფუთვების ინდუსტრიულ მომხმარებლებს, შესაბამისად, PMAG მოხარულია, რომ კიდევ ერთი წევრი შპს „თელიანის ღვინის მარანი“ შემოუერთდა კახეთის რეგიონიდან.
PMAG შემფუთველთა კლასტერი მოხარულია, რომ კიდევ ერთი შეფუთვების მწარმოებელი კომპანია, შპს “აგროპლასტიკი” შემოუერთდა კახეთის რეგიონიდან.
PMAG შემფუთველთა კლასტერი აერთიანებს შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვის ნებისმიერ რგოლში მოქმედ ორგანიზაციას, მათ შორის შეფუთვების ინდუსტრიულ მომხმარებლებს, შესაბამისად, PMAG მოხარულია, რომ კიდევ ერთი წევრი შპს „შუხმან ვაინს ჯორჯია“ შემოუერთდა კახეთის რეგიონიდან.
PMAG შემფუთველთა კლასტერი აერთიანებს შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვის ნებისმიერ რგოლში მოქმედ ორგანიზაციას, მათ შორის შეფუთვების ინდუსტრიულ მომხმარებლებს, შესაბამისად, PMAG მოხარულია, რომ კიდევ ერთი წევრი „ალალი“ შემოუერთდა კახეთის რეგიონიდან.
USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით, იდეათონი ,,დაამზადე მომხმარებლისთვის, შეფუთე დედამიწისთვის" იწყება! იდეათონი მეწარმეებს, ბიზნესის მფლობელებს/მენეჯერებს, საინიციატივო ჯგუფებს, გადამუშავებითა და ნარჩენების მართვით დაინტერესებულ ადამიანებს საშუალებას აძლევს, წარმოადგინონ კონცეფციები, თუ როგორ შექმნიან ბიოდეგრადირებად შეფუთვას პ