საქართველოს შემფუთველთა კლასტერსა (PMAG) და შ.პ.ს „იმერეთის აგროზონას“ შორის ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

საქართველოს შესაფუთი მასალების მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ზაზა
მჭედლიშვილმა და შ.პ.ს იმერეთის აგროზონის დირექტორმა, არჩილ ბუკიამ
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერეს.


მემორანდუმი მიზნად ისახავს შესაფუთი მასალების მწარმოებლებსა და სასათბურე
მეურნეობის სექტორში მოქმედ კომპანიებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას,
ერთობლივი კროს-კლასტერული პროექტების განხორციელებას და სასათბურე
შესაფუთი მასალების წარმოებაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის
ხელშეწყობას.


მემორანდუმი ასევე ითვალისწინებს მხარეებისთვის აქტუალურ თემებზე ერთობლივი
კვლევების ჩატარებას და ცოდნის, უნარების და გამოცდილების გაზიარებას.
საქართველოს შემფუთველთა კლასტერი (PMAG) წარმოადგენს გაეროს განვითარების
პროგრამის მიერ მხარდაჭერილ შესაფუთი მასალების კლასტერს, რომელიც 40-ზე მეტ
კომპანიას აერთიანებს და მიზნად ისახავს შესაფუთი მასალების ინდუსტრიისა და მისი
ინდივიდუალური წევრების დახმარებას და ღირებულებათა ჯაჭვის სხვადასხვა ეტაპზე
თანამშრომლობის გაღრმავების გზით პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ზრდას.
შ.პ.ს „იმერეთის აგრო ზონა“ (IAZ) სასათბურე მეურნეობების კლასტერის განვითარების
მიზნით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მხარდაჭერით
შეიქმნა. „იმერეთის აგროზონის“ სასათბურე მეურნოებების განვითარების პროექტი
წყალტუბოსა და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებში, 220 ჰექტარ ფართობზე მაღალი,
საშუალო და დაბალტექნოლოგიური სათბურების, ლოგისტიკის და გაყიდვების
ცენტრის, გადამმუშავებელი საწარმოების და სხვადასხვა დამხმარე ბიზნესების შექმნას
და განვითარებას ითვალისწინებს.