შპს გამა

შპს გამა

დიდი ლილო ნაკვეთი 711, თბილისი

ტელ.: 558 54 80 80

ელ-ფოსტა: j-zura@mail.ru

More details

= დეტალები =

შპს გამა დაარსდა 2018 წელს, კომპანიის მიზანს წარმოადგენს საკანცელარიო საქონლისა და
სათამაშოების წარმოება.

კომპანიაში აწარმოე საქართველოს პროექტის მხარდაჭერით, შეძენილ იქნა ძირითადი და
საბრუნავი საშუალებები, რის შემდგომაც გარკვეული სატესტო სამუშაოების ჩატარების
შემდგომ მიღებულ იქნა პირველი პროდუქტი, 2019 წლიდან კი, როგორც მწარმოებელი კომპანია,
შპს გამა, ოპერირებს შიდა ბაზარზე და მისი ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს
საკანცელარიო საქონლის, შესაფუთი მასალისა და სათამაშოების წარმოება, აგრეთვე, სხვა
პროდუქტების შესაქმნელად აწარმოებს ლაბორატორიულ კვლევებს.

2020 წელს, კომპანიამ დამატებით შეიძინა დანადგარები, რომლებიც შესაფუთი მასალების
წარმოების ზრდა-განვითარებაში და წარმოებული პროდუქტის ასორტიმენტის გაზრდაში
მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. 2021 წელს, კომპანიამ განახორციელა პირველი ექსპორტი
აზერბაიჯანის მიმართულებით.

2021 წლის სამოქმედო გეგმის მიხედვით, საწარმო გეგმავს უფრო განავითაროს შესაფუთი
მასალის და სათამაშოების წარმოების მიმართულება, აითვისოს ახალი სეგმენტები, ჩაანაცვლოს
იმპორტირებული საქონელი ადგილობრივი წარმოებით, რაც ასორტიმენტის გაზრდის ხარჯზეა
შესაძლებელი, ასევე იგეგმება ექსპორტის გაზრდა.
კომპანიის ძირითადი პარტნიორები ქვეყნის შიგნით არიან სათამაშოებისა და საკანცელარიო
მაღაზიათა ქსელები და სხვა საწარმოები, რომლებიც იყენებენ შპს გამას მიერ წარმოებულ
შესაფუთ მასალებს, ხოლო, კომპანია ნედლელის შესაძენად თანამშრომლობს თურქეთთან,
ჩინეთთან და რუსეთთან.