Greenpack

გრინპაკი

Facebook page: GreenPack გრინპაკი

საქართველო, ქ. თბილისი,

0131, აღმაშენებლის ხეივ. 13 კმ.

ტელ.: (032) 247 71 69;   

+995 (577)442002

ელ-ფოსტა: info@greenpack.ge

ვებგვერდი: www.greenpack.ge

More details

= დეტალები =

კომპანიის შესახებ

შპს „გრინპაკი“ „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის საფუძველზე 2015 წელს დაფუძნდა. იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო წლების მანძილზე, საქართველოში გაზრდილი იყო პოლიეთილენის პარკების მოხმარება, რაც მნიშვნელოვან პრობლემას უქმნიდა გარემოს, კომპანიის დამფუძნებლებმა გადაწყვიტეს ეწარმოებინათ ადგილობრივი პროდუქცია, რომელიც იქნებოდა პოლიეთილენის საუკეთესო ალტერნატივა და გარემოზე მიყენებული ზიანი შემცირდებოდა. კომპანიის მიზანია, სოციალური პასუხისმგებლობისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გათვალისწინებით, მომხმარებლებს შესთავაზოს ქართული, ხარისხიანი პროდუქტი, რომელიც ხელს შეუწყობს ჯანმრთელი მომავლის განვითარებას.

საქმიანობის სფერო

შპს „გრინპაკის“ საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს ქაღალდისა და ბიოდეგრადირებადი მასალის გამოყენებით შესაფუთი პროდუქტის /ერთჯერადი ჭურჭლის წარმოება და ვაჭრობა. კომპანია კომპეტენციის ფარგლებში ჩართულია ქვეყნის მასშტაბით გარემოსდაცვით ღონისძიებებში და ხელს უწყობს საწარმოში ახალი მაღალტექნოლოგიური და უსაფრთხო მეთოდების დანერგვას.

პარტნიორები და თანამშრომლობა

ამჟამად, შპს „გრინპაკი“ თანამშრომლობს ქვეყნის უმსხვილეს ბიზნესს კომპანიებთან და შესაძლებლობა აქვს, ქვეყნის მასშტაბით დააკმაყოფილოს ბაზრის მოთხოვნები.

შპს „გრინპაკი“ არის ევროპის ბიზნეს ასოციაციის წევრი და საქართველოს შემფუთავთა ასოციაციის თანა-დამფუძნებელი.

კვალიფიციური პერსონალი

შპს „გრინპაკში“ მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა კომპანიის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობას; უწყვეტად ხდება კადრების გადამზადება ახალ მეთოდოლოგიებში. ამჟამად, კომპანიაში დასაქმებულია 50 ადამიანი.

თანამედროვე აპარატურა

შპს „გრინპაკი“ აღჭურვილია თანამედროვე მატერიალური-ტექნიკური ბაზით, რაც იძლევა საშუალებას, კომპანიამ პროდუქტი საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად აწარმოოს და ამავდროულად, საწარმოოს ფუნქციონირებამ არ მიაყენოს ზიანი გარემოს. 

ჩვენი კომპანიის უპირატესობები:

1. ამცირებს ნახშირბადის კვალს

ეკო-მეგობრული შეფუთვის გამოყენებით თქვენ ამცირებთ ნახშირბადის კვალს და ტოვებთ თქვენს კვალს  გარემოზე ზრუნვის მიმართულებით

2. ბიო-დეგრადირებადია

„მწვანე შეფუთვა“ არამხოლოდ ამცირებს ნახშირბადის კვალს, არამედ, მისი უპირატესობაა, რომ გამოყენების შემდეგ ის ადვილად ბიო-დეგრადირდება.

3. მრავალმხრივი და მოქნილია

ეკო-მეგობრული შეფუთვა არის საკმაოდ მრავალფეროვანი და ამავდროულად, შესაძლებელია მისი მრავალჯერადი გამოყენება. შეფუთვა შესაძლებელია გამოყენებული იყოს მომხმარებლის ნებისმიერი საჭიროებიდან გამომდინარე - ხორცის შეფუთვიდან ელექტრონულ მოწყობილობებამდე.

4. აუმჯობესებს თქვენი ბრენდის სახეს

ეკო-მეგობრული შეფუთვა ქმნის კარგ შთაბეჭდილებას თქვენს კომპანიაზე. მისი გამოყენებით იკვეთება კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობა. ბოლო დროს, მომხმარებელთა უმრავლესობა უფრო დადებითად აფასებს იმ პროდუქტს, რომლის შეფუთვაც არის უსაფრთხო. 

5. ზრდის მომხმარებლების რაოდენობას

ეკო-მეგობრული კომპანია იზიდავს უფრო მეტ მომხმარებლებს, რომლებიც აფასებენ თქვენს გადაწყვეტილებას, შესთავაზოთ მათ, მათი ჯანმრთელობისთვის უკეთესი პროდუქტი.