შპს ვიჯი ტექნო

შპს ვიჯი ტექნო

აგლაძის 37

+995322309890

nona@wgtechno.com

More details

= დეტალები =

შპს “წყლის და გაზის ტექნოლოგიები” საქართველოს ბაზარზე 2010 წლიდან მოღვაწეობს.
კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს სარწყავი სისტემების სრულ კომპლექტაციას,
რომელიც გათვლილია საქართველოს აგრო მეურნეობაზე, ასევე მათ მიერ წარმოებულ
პოლიეთილენის მილებს, ინსფრასტრუქტურისა და გზის მშენებლობისათვის საჭირო
ყველა ტექნოლოგიას, შვეიცარიის წარმოების სასუქებსა და სხვა მარავალ პროდუქციას. 
WG TECHNO-ს მეშვეობით, კავკასიის რეგიონს აქვს წვდომა ბოლო თაობის აგრო
ტექნოლოგიებთან.