შპს გრანდი

შპს გრანდი

სოფელი დიღომი №161, თბილისი

ტელ.: 577 15 88 16

ელ-ფოსტა: l.rizhamadze@gmail.com

More details

= დეტალები =

შპს გრანდი 2003 წლისან სადისტრიბუციო ბიზნესში მოღვაწეობს და მისი ძირითადი
საქმიანობა უკავშირდება იმპორტს, გაყიდვებსა და დისტრიბუციას. კომპანიის მთავარი
საწყობი მდებარეობს თბილისში, სხვა საწყობები კი_ქვეყნის სამ მთავარ რეგიონში:
ბათუმში, ქუთაისში, ზუგდიდში. დანარჩენ რეგიონებს მოიცავს ქვე დისტრიბუტორები
(გორი, ახალციხე, კახეთი). კომპნია თანამშრომლობს საცალო ვაჭრობის ყველა მსხვილ
ქსელთან: კარფურთან, გუდვილთან, სპართან, ნიკორასთან, ფრესკოსთან, ორ ნაბიჯთან,
მაგნიტთან და სხვა.