კოლეჯი ფანასკერტელი

კოლეჯი ფანასკერტელი

ზაზიაშვილის ქ.1, თბილისი,

ტელ.: + 995 568 402020

ელ-ფოსტა: Fanaskerteli@gmail.com

ვებგვერდი: http://fanaskerteli.edu.ge

More details

= დეტალები =

შპს საზოგადოებრივი კოლეჯი ფანასკერტელი 1992 წლიდან ფუნქციონირებს. ამ ეტაპზე კოლეჯი თბილისსა და თელავში წარმოდგენილი მრავალპროფილური, პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, რომლის მისიას, შრომის ბაზრის მოთხოვნების
შესაბამისად, კონკურენტუნარიანი, კვალიფიცური კადრის მომზადება წარმოადგენს
შემდეგ სფეროებში: ბიზნესის ადმინისტრირება და სამართალი; ჯანდაცვა;
ინფორმაციისა და კომუნიკაციების ტექნოლოგიები; საფინანსო საქმიანობები.
სამართლიანობით, თანასწორობის უზრუნველყოფით, ხარისხის გაუმჯობესებით,
სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარებით, გამჭვირვალეობისა და ინოვაციებისაკენ
მუდმივი სწრაფვით კოლეჯის მისია ზუსტად პასუხობს მის განაცხადს -„მოდი,
ისწავლე, დასაქმდი“.
კოლეჯის მიზანია, გახდეს ისეთი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც
შესაბამისი ინფრასტრუქტურით, ინტელექტუალური და მატერიალური
შესაძლებლობებით უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებას
და კვალიფიციური კადრის მომზადებას, რაც კოლეჯის კურსდამთავრებულთა
დასაქმების გაზრდილ მაჩვენებელში აისახება.