აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თამარ მეფის ქ. 59, ქუთაისი

ტელ.: + 995 0431 24 00 36

ელ-ფოსტა: info@atsu.edu.ge

ვებგვერდი: http://atsu.edu.ge

More details

= დეტალები =

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის ქვეყნის უმაღლესი განათლების ერთ – ერთი უძველესი ინსტიტუტი, რომელსაც აქვს სასწავლო პროგრამებისა და კვლევითი დარგების ფართო სპექტრი.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი PMAG– ის საპატიო წევრია