სავაჭრო სამრეწველო პალატა

სავაჭრო სამრეწველო პალატა

ნ.შატაიძის ქ. 29, 0114 თბილისი, საქართველო

ტელ.: +995) 32 269 47 47

ელ.ფოსტა: info@gcci.ge

ვებგვერდი: http://www.gcci.ge

More details

= დეტალები =

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა შესაფუთი მასალების მწარმოებელთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და საპატიო წევრია.

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა წარმოადგენს ქვეყნის ყველაზე მსხვილ ბიზნეს გაერთიანებას. პალატის მიზანია საქართველოში ბიზნესის მხარდაჭერით უზრუნველყოს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა. ბიზნესის საჭიროებებზე მორგებული სერვისებისა და პროექტების მეშვეობით პალატა უზრუნველყოფს კერძო სექტორის ინტერესების დაცვასა და განვითარებას.