შპს კოლორპაკი

შპს კოლორპაკი

კოლორპაკი
ეკატერინე ბაღდავაძის ქ. 3, თბილისი, საქართველო
ტელ.: 032 2 500 580
ელ. ფოსტა: info@colorgroup.ge
ვებგვერდი: http://color.ge/ka
Facebook: https://www.facebook.com/colorgroup.ge

More details

= დეტალები =

კოლორპაკი ერთ-ერთი ყველაზე დივერსიფიცირებული პოლიგრაფიული საწარმოა
რეგიონში, რომელიც ემსახურება, როგორც დიდ ადგილობრივ და საერთაშორისო
კომპანიებს, ასევე მცირე და საშუალო მეწარმეებს.
კოლორპაკი წარმოების და მაღალტექნოლოგიური დანადგარების შესაძლებლობებიდან

გამომდინარე, მომხმარებლებს სთავაზობს პროდუქტების მრავალფეროვან ასორტიმენტს:
 წიგნი და პრესა
 სარეკლამო და კომერციული პროდუქცია
 შეფუთვები
 ეტიკეტები
 შრინკ ეტიკეტები
 დიდტირაჟანი, უნიკალური (განსხვავებული დიზაინის მქონე) ეტიკეტები
 თერმული ეტიკეტები
 ყუთები და კოლოფები

კოლორპაკი დამატებით მომხმარებლებს სთავაზობს სტრატეგიულ მომსახურებებს, როგორიცაა დიზაინი და დისტრიბუცია. აღნიშნული სერვისები კომპანიას საშუალებას აძლევს კორპორატიულ კლიენტებს შესთავაზოს კომპლექსური მომსახურება მათთვის მაქსიმალური კომფორტის გათვალისწინებით.