შემფუთველთა კლასტერი საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციის სტრატეგიული პარტნიორი გახდა

შემფუთველთა კლასტერი საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციის სტრატეგიული  პარტნიორი გახდა
2021 წლის 20 მაისს PMAG კლასტერმა და საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაციამ
თანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმეს.

მემორანდუმის ფარგლებში, მხარეები აქტიურად ითანამშრომლებენ საერთო ინტერესის
სფეროში შემავალ პროექტებზე, ერთობლივ საინფორმაციო, თუ საგანმანათლებლო
ღონისძიებების ორგანიზებაზე.

საერთაშორისო ინვესტორთა ასოციაცია 2009 წელს დაფუძნდა და უკვე 10 წელზე მეტია
რაც ზრუნავს საქართველოში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებაზე.
ვიმედოვნებთ, რომ ერთობლივი ძალისხმევით კიდევ უფრო ეფექტურად შევუწყობთ ხელს
კერძო სექტორის ინტერესების დაცვასა და ბიზნესისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას.

ორგანიზაციის ვებ-გვერდი: http://iia.ge/ge/