საქართველოს გამომგონებელთა კლუბი

საქართველოს გამომგონებელთა კლუბი
საქართველოს გამომგონებელთა კლუბი არის არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც ოფიციალურად დარეგისტრირდა 2012 წლის 12 აპრილს. ჩვენ ვეხმარებით დამოუკიდებელ გამომგონებლებს, ინოვატორებს, დიზაინერებს და შემოქმედებით ადამიანებს, აჩვენონ, ხელი შეუწყონ და განახორციელონ თავიანთი იდეები, გამოგონებები, დიზაინები, ნამუშევრები და ა.შ. გამოფენებზე საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მსოფლიოს სხვადასხვა პარტნიორთან და ვმონაწილეობთ ექსპოზიციებში, კონფერენციებში, სიმპოზიუმებსა და მსგავს ღონისძიებებში.

მომსახურება
 დაამყარეთ ბიზნეს პარტნიორობა გამომგონებლებსა და მეწარმეებს შორის.
 შეხვედრების ორგანიზება.
 გთავაზობთ პროფესიონალურ კონსულტაციას საპატენტო, ტექნიკურ, ფინანსურ,
იურიდიულ და სხვა სფეროებში.
 იცავს გამომგონებლის უფლებებს და ეხმარება ახალგაზრდა და ქალ ინოვატორებს
აქტიურად წარმოადგინონ თავიანთი პროექტები რეალიზაციისათვის.

ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ მხოლოდ შემოქმედებით გონებას შეუძლია შეცვალოს ჩვენი გარემო და ცხოვრება. ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ ამ ამოცანის მხარდაჭერას ჩვენს კოლეგებთან ერთად.

მომსახურება
 კლუბმა შექმნა სტრუქტურა გლობალურ ქსელებთან და ბროკერებთან ერთად, რათა ხელი შეუწყოს გამოგონებების მარკეტინგს.
 კლუბი წევრებს სთავაზობს ექსპერტთა ჯგუფს, რომ მისცეს გამომგონებლებს რჩევა და შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა მათი გამოგონების მარკეტინგისთვის.
 კლუბს აქვს პატენტების და სასარგებლო მოდელების ვრცელი მონაცემთა ბაზა, რომლებიც პერიოდულად უნდა მომზადდეს. გამომგონებელმა შეიძლება ყოველთვის იცოდეს რა გამოგონებებია ამჟამად ბაზარზე. ამ ძიების შედეგად მიღებული ინფორმაცია ძალიან მომგებიანია.
 კლუბი აწყობს გამოგონებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს ესპანეთში გამოგონების გასაჯაროებისა და პოპულარიზაციისათვის.

PMAG შემფუთველთა კლასტერი მოხარულია, რომ კიდევ ერთი წევრი, საქართველოს გამომგონებელთა კლუბი შემოუერთდა კახეთიდან.