ნუმისი

ნუმისი

ქვევრისღვინო “ნუმისი”, კახეთში, ისტორიულიმნიშვნელობისმარან-მუზეუმში, ძველიკახურიტრადიციულიმეთოდითმზადდება - ვაზისმოვლიდანდაწყებული  ქვევრშიღვინისდაყენებითდადამთავრებულიღვინისმუზეუმისმარანშიდაძველებით.

More details

= დეტალები =

ქვევრისღვინონუმისი”, კახეთში, ისტორიულიმნიშვნელობისმარან-მუზეუმში, ძველიკახურიტრადიციულიმეთოდითმზადდება - ვაზისმოვლიდანდაწყებული  ქვევრშიღვინისდაყენებითდადამთავრებულიღვინისმუზეუმისმარანშიდაძველებით.

ღვინისდაყენებისამუძველესტექნოლოგიას, იუნესკომარამატერიალურიკულტურულიმემკვიდრეობისსტატუსიმიანიჭა.

ნუმისიაწარმოებსსაფერავისადარქაწითელის 2 სახეობისქვევრისღვინოსასევეკახეთისრეგიონშიწარმოადგენსუძველესღვინისეთნოგრაფიულმარან-მუზემს.