კოლეჯი „პრესტიჟი“ View larger
კოლეჯი „პრესტიჟი“

კოლეჯი „პრესტიჟი“

= დეტალები =

ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი „პრესტიჟი“ წარმოადგენს საქართველოს განათლების,
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიერ დაფუძნებულ (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. კოლეჯი, ძირითადად ორიენტირებულია თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით, ხარისხინი განათლების უზრუნველყოფაზე, პიროვნების პროფესიულ განვითარებასა და „მთელი სიცოცხლის მანძილზე“ განათლების მიღების ხელშეწყობაზე.

საზოგადოებრივი კოლეჯი „პრესტიჟი“ წარმატებული პროფესიული
სასწავლებელი მრავალპროფილური სასაგანმანათლებლო პროგრამებით კონკურენტუნარიან და კვალიფიციურ კადრს ამზადებს როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორრი ბაზრისათვის.

კოლეჯის მთავარი ღირებულებაა მუდმივი სწრაფვა ინოვაციისა და სრულყოფილებისაკენ.