◖ ვორქშოპი იმერეთში: ბიზნესის გაციფრულება და ფინანსები ◗

„ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის საქართველოში“

ევროკავშირისა და გაეროს ერთობლივი პროგრამის (UNDP) „ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის საქართველოში" შემფუთველთა კლასტერის განვითარების ფარგლებში აქვს პატივი მოიწვიოს იმერეთში შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვში მოღვაწე კომპანიები ვორქშოპზე მონაწილეობისთვის: ბიზნესის გაციფრულება და ფინანსები!


ვორქშოპი იმერეთში: ბიზნესის გაციფრულება და ფინანსები

მოკლე აღწერა: ვორქშოპის ფარგლებში ვისაუბრებთ ბიზნესის გაციფრულების შესაძლებლობებსა და აუცილებლობაზე. კონკრეტულად დავასახელებთ რამდენიმე პროგრამასა და პროცესს, რომელიც დაეხმარება მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესს გაციფრულებაში. ამასთანავე, ვორქშოპის მეორე ნახევარი შეეხება რამდენიმე ფინანსურ ტექნიკას, რომლის გამოყენებითაც დამსწრეებს შესაძლებლობა ექნებათ უფრო მარტივად და გამჭვირვალედ შეაფასონ კომპანიის ფინანსური მდგრადობა და განვითარების შესაძლებლობა.

დღის წესრიგი, ვორქშოპი, 6 ივნისი: 

09:30-10:00 - რეგისტრაცია

10:00-11:45 - გააციფრულე შენი ბიზნესი - რა უპირატესობა მოაქვს კომპანიაში ციფრული გადაწყვეტილებების დანერგვას? (პროცესები, ფინანსები, გაყიდვები, მომხმარებლებთან ურთიერთობა)

11:45-12:00 - შესვენება ყავაზე

12:00-14:00 - მნიშვნელოვანი ფინანსური გადაწყვეტილებები: ნულოვანი მოგების წერტილი, თვითღირებულება, მომგებიანობა, ეფექტურობა, ა.შ

14:00-14:45 - შესვენება, ლანჩი

14:45-17:00 - როგორ შევაფასოთ ჩვენი ბიზნესის წარმატება ფინანსურად და ბრენდის კუთხით

დღის წესრიგი, ვორქშოპი, 7 ივნისი: 

10:00-11:45 - სოციალიზაცია, გუნდის მშენებლობა

11:45-12:00 - შესვენება ყავაზე

12:00-14:00 - ალტერნატიული ფინანსირების წყაროები, პროექტის ფინანსირება, სიანვესტიციო ფონდები, საერთაშორისოს ფინანსური ინსტიტუტები

14:00-14:45 - შესვენება, ლანჩი

14:45-17:00 - ალტერნატიული ფინანსირების წყაროები: ვაჭრობის ფინანსირება, ლიზინგი, ფაქტორინგი, სახელმწიფო პროგრამები: აწარმოე საქართველოში, GITA, სოფლის განვითარების სააგენტო (TBC)

17:00-18:00 - სოციალიზაცია


ინდივიდუალური ქოუჩინგი, 9 და 10 ივნისი (10:00 – 13:00)

2 დღის განმავლობაში თითოეულ მონაწილე კომპანიაზე თითო შეხვედრა, 1 საათი: ინდივიდუალური შეხვედრების ფარგლებში თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ დასვათ უშუალოდ თქვენს კომპანიასთან დაკავშირებული კითხვები, რომლებიც შეიძლება დღეს აფერხებდნენ თქვენი კომპანიის განვითარებას. ბიზნეს კონსულტანტისგან ამ შეხვედრის ფარგლებში თქვენ მიიღებთ კონკრეტულ რჩევებსა და რეკომენდაციებს თქვენი კომპანიის გამვითარების გეგმასთან დაკავშირებით. 
 
ინიციატივაში ჩართვის სურვილის შემთხვევაში, შეავსეთ ონლაინ სარეგისტრაციო ფორმა:
  • არა უგვიანეს 3 ივნისი
რეგისტრაცია

ინფორმაცია მოწვეული ტრენერის შესახებ:

მარიამ ქოიავა - SavvY-ის მმართველი პარტნიორია. აქვს 10 წელზე მეტი გამოცდილება ბიზნეს კონსალტინგში, ფინანსურ ინსტიტუტებთან და ინვესტორებთან ურთიერთობაში, ფინანსურ მართვასა თუ აუდიტში. მას აქვს სხვადასხვა ინდუსტრიაში მუშაობის გამოცდილება, როგორიცაა საბანკო, სამედიცინო, წარმოება, ტურიზმი, ჯანდაცვა, ტელეკომუნიკაციები, ლოჯისტიკა და აგრო სფეროები.


პროექტის შესახებ

„ევროკავშირის ინოვაციური პროექტი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობისთვის საქართველოში“ ევროკავშირისა და გაეროს ოთხი სააგენტოს ერთობლივი ინიციატივაა, რომლის განხორციელებაში მონაწილეობენ გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია (UNIDO) და მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (IOM). ინიციატივა თანამშრომლობს მდგრადი განვითარებისა და ეკონომიკის სამინისტროს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტთან, და კერძო სექტორის განვითარებაში ჩართულ ან მასთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ მხარეებთან - საწარმოებსა და მეწარმეებთან, საერთო და დარგობრივ ბიზნეს ასოციაციებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, პროფესიული ასოციაციებსა და სავაჭრო გაერთიანებებთან. პროექტის ერთ-ერთი მიზანია შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვში PMAG შემფუთველთა კლასტერის განვითარებაში ჩართული ორგანიზაციების მხარდაჭერა, გეოგრაფიულად შემოფარგლული ღირებულების ჯაჭვების წასახალისებლად კლასტერების კოორდინირების, მარკეტინგის, ინოვაციების, საჯარო და კერძო სექტორებს შორის დიალოგისა და სხვა მიმართულებების კუთხით საქართველოში წარმოებული პროდუქციის კონკურეტუნარიაონობი გასაზრდელად.

შესაფუთი მასალების მიწოდების ჯაჭვი: